เมนู

แคโรทีนอยด์ คือ อะไร

แคโรทีน (carotene) เป็นสารเคมีที่พบมากในผักผลไม้ที่มีสีแดง ส้ม เหลือง และเขียว หากร่างกายได้รับสารนี้ติดต่อกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์จะเกิดการสะสมและทำให้ตับทำงานหนัก เนื่องจากต้องขับสารแคโรทีนอยด์ออกจากร่างกายอยู่ตลอดเวลา และจะทำให้ผิวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้มโดยเฉพาะที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า ป้องกันได้โดยเพียงหยุดกิน ร่างกายจะค่อยๆ ปรับสภาพและกลับมาเป็นปกติ

แคโรทีนอยด์ในอาหารธรรมชาติมีประมาณ 600 ชนิด ที่พบมากมี 6 ชนิด คือ
1.)  แอลฟา-แคโรทีน (alpha-carotene)
2.)  บีตา-แคโรทีน (beta-carotene)
3.)  บีตา-คริพโตแซนทิน (beta-cryptoxanthin)
4.)  ไลโคพีน (lycopene)
5.)  ลูทีน (lutein)
6.) ซีแซนทีน (zeaxanthin)  

พืชที่มีแคโรทีนมาก 10 อันดับ
1.) แครอท
2.) มะเขือเทศ
3.) มะละกอ
4.) พริก
5.) แตงโม
6.) ส้ม
7.) ผักบุ้ง
8.) ตำลึง
9.) กล้วยไข่
10.) ฟักทอง