รหัสการสั่งซื้อ :


ชื่อผู้สั่งซื้อ:


อีเมล์(ที่สามารถติดต่อได้):


เบอร์โทรศัพท์(ที่สามารถติดต่อได้):


ยอดที่โอน(ระบุตามจำนวนจริง) :


ธนาคารที่ทำการโอนเงิน :
ไทยพาณิชย์(SCB)
กสิกรไทย(KBank)
กรุงศรีอยุธยา(BAY)
กรุงเทพ(BBL)
กรุงไทย(KTB)

วันที่โอน(ระบุให้ถูกต้อง) :


เวลาที่โอน(ระบุให้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น 12.03 น.) :


เอกสารการโอนเงิน :


ข้อความ(ถ้ามี) :