FOS ดีท็อกซ์ ทางรอดคนท้องผูก
 


ด้วยวิถีชีวิต (Life style) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก เราเร่งรีบกันมากขึ้น เราทานผักผลไม้กันน้อยลง เวลาผักผ่อนและออกกำลังกายเป็นเรื่องหายาก จึงเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ

มากมาย หนึ่งในนั้น 'ปัญหาการขับถ่าย' ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่อันดับหนึ่งของคนเมืองในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบแบบโยงใยไปสู่ทุกระบบของร่างกาย ในปัจจุบัน การดีท็อกซ์

(Detoxification) ด้วยการรับประทานไฟเบอร์ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาเป็น เวลานาน แม้ว่าจะรู้จักกันมานานแล้ว แต่กระแสการดีท็อกซ์ด้วย

ไฟเบอร์กลับไม่เคยซาลงไปจากสังคมไทยเลย แต่จะมีใครสักกี่คนที่จะเข้าใจความหมายของการดีท็อกซ์ด้วยไฟเบอร์ที่ถูกต้อง และถูกวีธี 


FOS ดีท็อกซ์ ทางรอดคนท้องผูก
 


ด้วยวิถีชีวิต (Life style) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก เราเร่งรีบกันมากขึ้น เราทานผักผลไม้กันน้อยลง เวลาผักผ่อนและออกกำลังกายเป็นเรื่องหายาก จึงเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ

มากมาย หนึ่งในนั้น 'ปัญหาการขับถ่าย' ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่อันดับหนึ่งของคนเมืองในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบแบบโยงใยไปสู่ทุกระบบของร่างกาย ในปัจจุบัน การดีท็อกซ์

(Detoxification) ด้วยการรับประทานไฟเบอร์ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาเป็น เวลานาน แม้ว่าจะรู้จักกันมานานแล้ว แต่กระแสการดีท็อกซ์ด้วย

ไฟเบอร์กลับไม่เคยซาลงไปจากสังคมไทยเลย แต่จะมีใครสักกี่คนที่จะเข้าใจความหมายของการดีท็อกซ์ด้วยไฟเบอร์ที่ถูกต้อง และถูกวีธี