What is LinumLife® (flax seed)?


         หรือที่รู้จักกันในชื่อของ เมล็ดปอป่าน ถือเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการมากมายว่า Flax Seed เป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระที่ยอด

เยี่ยม โดยภายในเมล็ดอุดมไปด้วยนํ้ามันที่ มีประโยชน์ 30-40% ซึ่งรวมถึงกรดไขมันจำเป็น , กรดไขมันไม่จำเป็น อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะกรดไขมันโอเมก้า 3 ที่พบมากที่สุดในเมล็ดพืชชนิด

นี้ จึงทำให้ Flax Seed เป็นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบัน

 

นอกจากนี้ ภายในเมล็ดยังประกอบไปด้วยสารสำคัญที่ชื่อว่า ลิกแนนส์ ( Lignans ) ซึ่งถูกวิจัยค้นพบว่าสารประกอบที่มีผลลัพธ์คล้ายคลึงกับ ไฟโตนเอสโตรเจน (Phytoestrogen)
 

Linans ของ LinumLife® จากประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่มีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ามีส่วนช่วยปรับสมดุลฮอร์โมน dihydrotestosterone (DHT) สาเหตุสำคัญของปัญหาผมร่วง

ผมบาง ศีรษะล้านอันเนื่องมาจากออร์โมนเพศชายทำงานมากผิดปกติ

 


How does it work?
กระบวนการทำงานของ LinumLife® ที่มีผลต่อฮอร์โมน DHT มี 2 กลไล ดังต่อไปนี้
กลไลที่ 1 : เพิ่มอัตราการผลิต Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)
ซึ่งเป็นฮอร์โมน SHBG จะเข้าไปจับกับฮอร์โมนเพศชาย เทสโทสเตอโรน ทำให้ไม่ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างฮอร์โมน DHT

กลไลที่ 2 : ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์สำคัญที่เปลี่ยน Testosterone ให้เป็น DHT โดยขัดขวางการเดินทางของเอนไซม์ดังนี้
        *  5α reductase
        *  17β OHSD
        *  Aromatase
        *  Luteinizing hormone (LH)

 

Clinical Study of LinumLife®
จากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์กับอาสาสมัครชายหนุ่มชาวเอเชียจำนวน 10 คน โดยรับประทาน LinumLife® 250 mg.  (Linan 50 mg) เป็นเวลา 6 เดือนพบว่า
        *  8 ใน 10 ระบุว่าภาวะผมร่วงลดลงอย่างมีนัย
        *  9 ใน 10 ระบุว่าภาวะผมบางลดลงอย่างมีนัย
สรุปผลได้ว่า หลังจากการทดลอง 6 เดือน อาสาสมัคร 90% จากทั้งหมด ยืนยันว่าภาวะผมร่วงลดลง จำนวนผมที่หลุดร่วงในแต่ละวันก็ลดลง นอกจากนี้ อาสาสมัครกว่า 50% เผยว่า พวกเขารู้สึกว่าหนังศีรษะไม่มันยาวนานขึ้น และทั้ง 90% ยืนยันว่าหากมีโอกาสจะใช้สารตัวนี้ต่อไปอย่างแน่นอน

ยาปลูกผม แก้ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน O LABO


What is LinumLife® (flax seed)?


         หรือที่รู้จักกันในชื่อของ เมล็ดปอป่าน ถือเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการมากมายว่า Flax Seed เป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระที่ยอด

เยี่ยม โดยภายในเมล็ดอุดมไปด้วยนํ้ามันที่ มีประโยชน์ 30-40% ซึ่งรวมถึงกรดไขมันจำเป็น , กรดไขมันไม่จำเป็น อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะกรดไขมันโอเมก้า 3 ที่พบมากที่สุดในเมล็ดพืชชนิด

นี้ จึงทำให้ Flax Seed เป็นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบัน

 

นอกจากนี้ ภายในเมล็ดยังประกอบไปด้วยสารสำคัญที่ชื่อว่า ลิกแนนส์ ( Lignans ) ซึ่งถูกวิจัยค้นพบว่าสารประกอบที่มีผลลัพธ์คล้ายคลึงกับ ไฟโตนเอสโตรเจน (Phytoestrogen)
 

Linans ของ LinumLife® จากประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่มีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ามีส่วนช่วยปรับสมดุลฮอร์โมน dihydrotestosterone (DHT) สาเหตุสำคัญของปัญหาผมร่วง

ผมบาง ศีรษะล้านอันเนื่องมาจากออร์โมนเพศชายทำงานมากผิดปกติ

 


How does it work?
กระบวนการทำงานของ LinumLife® ที่มีผลต่อฮอร์โมน DHT มี 2 กลไล ดังต่อไปนี้
กลไลที่ 1 : เพิ่มอัตราการผลิต Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)
ซึ่งเป็นฮอร์โมน SHBG จะเข้าไปจับกับฮอร์โมนเพศชาย เทสโทสเตอโรน ทำให้ไม่ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างฮอร์โมน DHT

กลไลที่ 2 : ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์สำคัญที่เปลี่ยน Testosterone ให้เป็น DHT โดยขัดขวางการเดินทางของเอนไซม์ดังนี้
        *  5α reductase
        *  17β OHSD
        *  Aromatase
        *  Luteinizing hormone (LH)

 

Clinical Study of LinumLife®
จากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์กับอาสาสมัครชายหนุ่มชาวเอเชียจำนวน 10 คน โดยรับประทาน LinumLife® 250 mg.  (Linan 50 mg) เป็นเวลา 6 เดือนพบว่า
        *  8 ใน 10 ระบุว่าภาวะผมร่วงลดลงอย่างมีนัย
        *  9 ใน 10 ระบุว่าภาวะผมบางลดลงอย่างมีนัย
สรุปผลได้ว่า หลังจากการทดลอง 6 เดือน อาสาสมัคร 90% จากทั้งหมด ยืนยันว่าภาวะผมร่วงลดลง จำนวนผมที่หลุดร่วงในแต่ละวันก็ลดลง นอกจากนี้ อาสาสมัครกว่า 50% เผยว่า พวกเขารู้สึกว่าหนังศีรษะไม่มันยาวนานขึ้น และทั้ง 90% ยืนยันว่าหากมีโอกาสจะใช้สารตัวนี้ต่อไปอย่างแน่นอน

ยาปลูกผม แก้ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน O LABO