คุณประโยชน์ของ พรีไบโอติก (Prebiotics)
 


 

Prebiotics เป็นส่วนประกอบของอาหารที่ไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารและมีผลต่อสุขภาพ โดยการไปกระตุ้นการเจริญเติบโตหรือการออกฤทธิ์ของแบคทีเรียใน

ลำไส้ใหญ่กลุ่มจำเพาะหรือจำนวนหนึ่ง พบได้ทั่วไปในพืชผักผลไม้หลายชนิด ได้แก่ หัวหอม กล้วย ธัญพืช ถั่ว กระเทียม อาร์ทิโชก (artichoke)ชิคอรี (chicory) หน่อไม้

ฝรั่ง (asparagus) เป็นต้น องค์ประกอบในอาหารเหล่านี้ที่จัดเป็นพรีไบติก ได้แก่ อินนูลิน (inulin) ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ (fructo-oligosaccharide) ไซโลโอลิโกแซ

คคาไรด์ (xylo-oligosaccharide) และกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (galacto-oligosaccharide)

พรีไบโอติกส์  ที่เป็นที่รู้จักและมีการใช้กันมานานก็คือ น้ำตาลสายสั้น (Oligosaccharides) ซึ่งมี กลูโคส (Glucose) , กาแลคโตส (Galactose) , และ ฟรุคโตส

(Fructose) รวมทั้ง เอ็น-อาเซทิลกลูโคซามีน (N-acetylglucosamine) เป็นองค์ประกอบ ด้วยโครงสร้างซึ่งซับซ้อน ทำให้เอนไซม์ในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กไม่

สามารถย่อยสลายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่แบคทีเรียใน ลำไส้ใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มที่ผลิตกรดนม หรือกรดแลคติก (Lactic acid) ได้แก่ Bifidobacteria และ

Lactobacilli สามารถใช้เป็นแหล่งอาหารได้ดีกว่าแบคทีเรียชนิดอื่นๆ และเมื่อเรารับประทานพรีไบโอติกส์ไประยะหนึ่ง ประชากรแบคทีเรียในลำไส้ของเราก็จะมีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส่งเสริมสุขภาพ

 

ประโยชน์ของพรีไบโอติก
 

1.) ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
 

2.) ช่วยกระตุ้นให้เซลล์หยุดการเจริญเติบโต
 

3.) ช่วยเพิ่มการตายตามธรรมชาติของเซลล์
 

4.) หยุดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์
 

5.) ช่วยป้องกันอาการท้องเสีย
 

6.) บรรเทาอาการท้องผูก
 

7.) ลดความเสี่ยต่อโรคกระดูกพรุน
 

8.) ยับยั้งการสังเคราะห์ไขมัน
 

9.) ลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแข็ง
 

10.) ต้านมะเร็ง
 

 


คุณประโยชน์ของ พรีไบโอติก (Prebiotics)
 


 

Prebiotics เป็นส่วนประกอบของอาหารที่ไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารและมีผลต่อสุขภาพ โดยการไปกระตุ้นการเจริญเติบโตหรือการออกฤทธิ์ของแบคทีเรียใน

ลำไส้ใหญ่กลุ่มจำเพาะหรือจำนวนหนึ่ง พบได้ทั่วไปในพืชผักผลไม้หลายชนิด ได้แก่ หัวหอม กล้วย ธัญพืช ถั่ว กระเทียม อาร์ทิโชก (artichoke)ชิคอรี (chicory) หน่อไม้

ฝรั่ง (asparagus) เป็นต้น องค์ประกอบในอาหารเหล่านี้ที่จัดเป็นพรีไบติก ได้แก่ อินนูลิน (inulin) ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ (fructo-oligosaccharide) ไซโลโอลิโกแซ

คคาไรด์ (xylo-oligosaccharide) และกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (galacto-oligosaccharide)

พรีไบโอติกส์  ที่เป็นที่รู้จักและมีการใช้กันมานานก็คือ น้ำตาลสายสั้น (Oligosaccharides) ซึ่งมี กลูโคส (Glucose) , กาแลคโตส (Galactose) , และ ฟรุคโตส

(Fructose) รวมทั้ง เอ็น-อาเซทิลกลูโคซามีน (N-acetylglucosamine) เป็นองค์ประกอบ ด้วยโครงสร้างซึ่งซับซ้อน ทำให้เอนไซม์ในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กไม่

สามารถย่อยสลายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่แบคทีเรียใน ลำไส้ใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มที่ผลิตกรดนม หรือกรดแลคติก (Lactic acid) ได้แก่ Bifidobacteria และ

Lactobacilli สามารถใช้เป็นแหล่งอาหารได้ดีกว่าแบคทีเรียชนิดอื่นๆ และเมื่อเรารับประทานพรีไบโอติกส์ไประยะหนึ่ง ประชากรแบคทีเรียในลำไส้ของเราก็จะมีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส่งเสริมสุขภาพ

 

ประโยชน์ของพรีไบโอติก
 

1.) ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
 

2.) ช่วยกระตุ้นให้เซลล์หยุดการเจริญเติบโต
 

3.) ช่วยเพิ่มการตายตามธรรมชาติของเซลล์
 

4.) หยุดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์
 

5.) ช่วยป้องกันอาการท้องเสีย
 

6.) บรรเทาอาการท้องผูก
 

7.) ลดความเสี่ยต่อโรคกระดูกพรุน
 

8.) ยับยั้งการสังเคราะห์ไขมัน
 

9.) ลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแข็ง
 

10.) ต้านมะเร็ง