ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการดีท๊อกซ์

 


 

ดีท็อกซ์ คือ การนำเอาสารพิษออกจากร่างกายของเราให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้ตกค้างอยู่ในร่างกาย จนกลายเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพ เมื่อคนเราได้รับสิ่งแปลกปลอม

เข้าไปนั้น กลไกต่าง ๆ ในร่างกายจะทำหน้าที่ขจัดออกมาแต่หากได้รับ เป็นจำนวนมากจนเกินไป และสะสมมาเป็นเวลานาน ระบบก็ไม่สามารถที่จะกำจัดได้หมด ยก

ตัวอย่างเช่น เมื่อคนเรารับประทานอาหารเข้าไป เกิดการย่อยสลาย ทำให้เกิดคราบตกค้างเกาะอยู่ตามผนังลำไส้ หมักหมมอยู่ทุกวี่ทุกวัน จนกลายเป็นกากสารพิษ ปิด

กั้นไม่ให้ร่างกายเรารับสารอาหารได้เต็มที่และลำไส้เราต้องดูดรับพิษร้ายเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนของโลหิตเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หากได้รับ เป็นจำนวน

มากจนเกินไป และสะสมมาเป็นเวลานาน ระบบก็ไม่สามารถที่จะกำจัดได้หมด ดังนั้นการขจัดของเสียและสารพิษออกจากร่างกายก็เหมือนการ ฟอกชำระล้างระบบต่างๆ

โดยเฉพาะระบบการย่อยดูดซึมอาหารและระบบไหลเวียนโลหิตให้พ้นจากสภาวะเป็นพิษ

 

ผลเสียของการดีท๊อกซ์ด้วยไฟเบอร์
 

1.) ปวดศีรษะ หลัง ไหล่คอบ่อย หงุดหงิด
 

2.) มีแผลร้อนใน ในปากเป็นประจำ
 

3.) ระบบเผาผลาญทำงานได้น้อย
 

4.) อ่อนเพลีย ง่วงนอน
 

5.) ประสาทตึงเครียด ร่างกายไม่แข็งแรง
 

6.) ท้องผูกเรื้อรัง ถ่ายยาก
 

7.) หน้าตาหมองคล้ำ
 

8.) เหนื่อยง่าย ปากเหม็น
 

9.) มีอาการหอบหืด ภูมิแพ้
 

10. ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดตามข้อ
 

11.) เป็นริดสีดวง
 

12.) มะเร็งลำไส้
 

 


ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการดีท๊อกซ์

 


 

ดีท็อกซ์ คือ การนำเอาสารพิษออกจากร่างกายของเราให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้ตกค้างอยู่ในร่างกาย จนกลายเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพ เมื่อคนเราได้รับสิ่งแปลกปลอม

เข้าไปนั้น กลไกต่าง ๆ ในร่างกายจะทำหน้าที่ขจัดออกมาแต่หากได้รับ เป็นจำนวนมากจนเกินไป และสะสมมาเป็นเวลานาน ระบบก็ไม่สามารถที่จะกำจัดได้หมด ยก

ตัวอย่างเช่น เมื่อคนเรารับประทานอาหารเข้าไป เกิดการย่อยสลาย ทำให้เกิดคราบตกค้างเกาะอยู่ตามผนังลำไส้ หมักหมมอยู่ทุกวี่ทุกวัน จนกลายเป็นกากสารพิษ ปิด

กั้นไม่ให้ร่างกายเรารับสารอาหารได้เต็มที่และลำไส้เราต้องดูดรับพิษร้ายเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนของโลหิตเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หากได้รับ เป็นจำนวน

มากจนเกินไป และสะสมมาเป็นเวลานาน ระบบก็ไม่สามารถที่จะกำจัดได้หมด ดังนั้นการขจัดของเสียและสารพิษออกจากร่างกายก็เหมือนการ ฟอกชำระล้างระบบต่างๆ

โดยเฉพาะระบบการย่อยดูดซึมอาหารและระบบไหลเวียนโลหิตให้พ้นจากสภาวะเป็นพิษ

 

ผลเสียของการดีท๊อกซ์ด้วยไฟเบอร์
 

1.) ปวดศีรษะ หลัง ไหล่คอบ่อย หงุดหงิด
 

2.) มีแผลร้อนใน ในปากเป็นประจำ
 

3.) ระบบเผาผลาญทำงานได้น้อย
 

4.) อ่อนเพลีย ง่วงนอน
 

5.) ประสาทตึงเครียด ร่างกายไม่แข็งแรง
 

6.) ท้องผูกเรื้อรัง ถ่ายยาก
 

7.) หน้าตาหมองคล้ำ
 

8.) เหนื่อยง่าย ปากเหม็น
 

9.) มีอาการหอบหืด ภูมิแพ้
 

10. ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดตามข้อ
 

11.) เป็นริดสีดวง
 

12.) มะเร็งลำไส้