6 ชนิดอาหาร ที่ทำให้ผมร่วง


     หากปัญหาอาการผมร่วง คือ สามารถที่ทำให้คุณขาดความมั่นใจในการดำเนินชีวิต หรือออกไปพบปะกับผู้คน การเลือกที่จะควบคุมปัจจัยเสี่ยงจะช่วยให้ คุณสามารถปลอดภัยจาก อาการผม

ร่วงได้ โดยเฉพาะผู้ที่กำลังเข้าสู่ภาวะศีรษะล้าน โดยหนึ่งในปัจจัยที่เป็นตัวทำให้เกิดอาการผมร่วงคือ การรับประทานอาหาร ดังนั้นเพื่อไม่ให้อาการผมร่วงลุกงามไปอย่างรวดเร็ว 6 กลุ่มอาหาร

ต่อไปนี้คือ สิ่งที่คุณต้องทำการหลีกเลี่ยง โดยเด็ดขาด มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง

 

1.กลุ่มอาหารไขมันสูง
 

อาหารกลุ่มแรกที่คุณควรหลีกเลี่ยง โดยเด็ดขาดเพื่อช่วยชะลออาการ ผมร่วง นั่นคือ กลุ่มอาหารไขมันสูง ได้แก่ไขมันหมู หรือจากเนื้อสัตว์อื่นๆ เนื่องจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง

ทำให้ระดับของฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน ในร่างกายมีปริมาณที่สูงขึ้น และส่งผลให้เส้นผมในส่วนของรากนั้นได้รับอันตรายจากฮอร์โมนทำให้หลุดร่วงได้ง่าย

 

2.ทานอาหารรสเค็มแต่น้อย
 

อาหารรสเค็มหรืออาหารที่มีส่วนผสมของเกลือสูง หรือในปริมาณมาก อาทิ เฟรนฟรายด์ทอด หรือปลาคั่วเกลือ เป็นต้น และยังรวมไปถึงอาหารที่เป็นของหมักของดองด้วย อาหารเหล่านี้ส่งผล

ต่อความดันโลหิตที่สูงขึ้น รวมทั้งทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงเส้นผมในส่วนของรากเส้นผมน้อยลง ทำให้เกิดอาการ ผมร่วง

 

3.งดกาแฟเด็ดขาด
 

ในที่นี้เพื่อแก้ปัญหาอาการ ผมร่วง คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องงดเว้นอาหารที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน ไม่แต่เฉพาะกาแฟเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงชาต่างๆด้วย (โดยเฉพาะชาเชียวที่มีการ

ขายในร้านสะดวกซื้อ ส่งผลต่อการเกิด ผมร่วงมากๆ) แต่หากคุณมีความต้องการดื่มจริงๆ ขอให้ดื่มแต่น้อย หรือเปลี่ยนเป็นนานๆครั้งดื่มทีเป็นต้น

 

4.อาหารที่ผ่านการขัดขาว
 

ได้แก่ ข้าวขัดสี หรือน้ำตาลฟอกขาว ซึ่งอาหารเหล่านี้มีการกำจัดวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะวิตามินที่มีส่วนช่วยในการบำรุงรากผมให้แข็งแรง เพื่อแก้ปัญหาอาการ ผมร่วง

 

5.เครื่องดื่มของมึนเมาทั้งหลาย
 

การดื่มเหล้า สุรา หรือน้ำดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จะไปกระตุ้นภาวะเส้นเลือดหดตัว ทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงบำรุงรากผมไม่เพียงพอ เกิดอาการเส้นผมเปราะแตกง่าย และกลายเป็น

อาการของผมร่วงไปโดยปริยาย

 

6.หลีกเลี่ยงน้ำตาลเทียม
 

สารอาการประเภทน้ำตาลเทียมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเติมความหวานให้กับรสอาหารนั้น มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดอาการ ของผมร่วงอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นควรบริโภคน้ำตาลเทียมแต่น้อยเสมอ

 

เป็นอย่างไรบ้างครับ กับกลุ่มอาหารทั้ง 6 กลุ่มที่เราควรหลีกเลี่ยง เพื่อแก้ปัญหาผมร่วงสำหรับ ผู้ที่กำลังเริ่มมีปัญหาผมร่วงบนหนังศีรษะ ดังนั้นโปรดระลึกถึงเสมอทุกครั้งที่คุณกำลังจะรับ

ประทานอาหารนะครับ

 

ยาปลูกผม แก้ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน O LABO


6 ชนิดอาหาร ที่ทำให้ผมร่วง


     หากปัญหาอาการผมร่วง คือ สามารถที่ทำให้คุณขาดความมั่นใจในการดำเนินชีวิต หรือออกไปพบปะกับผู้คน การเลือกที่จะควบคุมปัจจัยเสี่ยงจะช่วยให้ คุณสามารถปลอดภัยจาก อาการผม

ร่วงได้ โดยเฉพาะผู้ที่กำลังเข้าสู่ภาวะศีรษะล้าน โดยหนึ่งในปัจจัยที่เป็นตัวทำให้เกิดอาการผมร่วงคือ การรับประทานอาหาร ดังนั้นเพื่อไม่ให้อาการผมร่วงลุกงามไปอย่างรวดเร็ว 6 กลุ่มอาหาร

ต่อไปนี้คือ สิ่งที่คุณต้องทำการหลีกเลี่ยง โดยเด็ดขาด มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง

 

1.กลุ่มอาหารไขมันสูง
 

อาหารกลุ่มแรกที่คุณควรหลีกเลี่ยง โดยเด็ดขาดเพื่อช่วยชะลออาการ ผมร่วง นั่นคือ กลุ่มอาหารไขมันสูง ได้แก่ไขมันหมู หรือจากเนื้อสัตว์อื่นๆ เนื่องจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง

ทำให้ระดับของฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน ในร่างกายมีปริมาณที่สูงขึ้น และส่งผลให้เส้นผมในส่วนของรากนั้นได้รับอันตรายจากฮอร์โมนทำให้หลุดร่วงได้ง่าย

 

2.ทานอาหารรสเค็มแต่น้อย
 

อาหารรสเค็มหรืออาหารที่มีส่วนผสมของเกลือสูง หรือในปริมาณมาก อาทิ เฟรนฟรายด์ทอด หรือปลาคั่วเกลือ เป็นต้น และยังรวมไปถึงอาหารที่เป็นของหมักของดองด้วย อาหารเหล่านี้ส่งผล

ต่อความดันโลหิตที่สูงขึ้น รวมทั้งทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงเส้นผมในส่วนของรากเส้นผมน้อยลง ทำให้เกิดอาการ ผมร่วง

 

3.งดกาแฟเด็ดขาด
 

ในที่นี้เพื่อแก้ปัญหาอาการ ผมร่วง คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องงดเว้นอาหารที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน ไม่แต่เฉพาะกาแฟเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงชาต่างๆด้วย (โดยเฉพาะชาเชียวที่มีการ

ขายในร้านสะดวกซื้อ ส่งผลต่อการเกิด ผมร่วงมากๆ) แต่หากคุณมีความต้องการดื่มจริงๆ ขอให้ดื่มแต่น้อย หรือเปลี่ยนเป็นนานๆครั้งดื่มทีเป็นต้น

 

4.อาหารที่ผ่านการขัดขาว
 

ได้แก่ ข้าวขัดสี หรือน้ำตาลฟอกขาว ซึ่งอาหารเหล่านี้มีการกำจัดวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะวิตามินที่มีส่วนช่วยในการบำรุงรากผมให้แข็งแรง เพื่อแก้ปัญหาอาการ ผมร่วง

 

5.เครื่องดื่มของมึนเมาทั้งหลาย
 

การดื่มเหล้า สุรา หรือน้ำดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จะไปกระตุ้นภาวะเส้นเลือดหดตัว ทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงบำรุงรากผมไม่เพียงพอ เกิดอาการเส้นผมเปราะแตกง่าย และกลายเป็น

อาการของผมร่วงไปโดยปริยาย

 

6.หลีกเลี่ยงน้ำตาลเทียม
 

สารอาการประเภทน้ำตาลเทียมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเติมความหวานให้กับรสอาหารนั้น มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดอาการ ของผมร่วงอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นควรบริโภคน้ำตาลเทียมแต่น้อยเสมอ

 

เป็นอย่างไรบ้างครับ กับกลุ่มอาหารทั้ง 6 กลุ่มที่เราควรหลีกเลี่ยง เพื่อแก้ปัญหาผมร่วงสำหรับ ผู้ที่กำลังเริ่มมีปัญหาผมร่วงบนหนังศีรษะ ดังนั้นโปรดระลึกถึงเสมอทุกครั้งที่คุณกำลังจะรับ

ประทานอาหารนะครับ

 

ยาปลูกผม แก้ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน O LABO