6 ขั้นตอนสู่การดูแล สุขภาพเส้นผม สำหรับคุณผู้ชายยุคใหม่

     สุขภาพเส้นผมที่ดี คือ สิ่งที่ผู้ชายทุกคนปรารถนา ไม่มีใครที่ต้องการเห็นว่าเมื่อตนเองเสยผมขึ้นไปแล้ว มีแต่รังแคร่วงหล่นลงมา รวมทั้งมีเชื้อราบนหนังศีรษะเป็นต้น ดังนั้นหากคุณต้องการ

ปกป้อง และแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวกับ สุขภาพเส้นผม ของคุณแล้ว ลองปฏิบัติตาม 6 ขั้นตอนต่อไปนี้ที่กลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ปฏิบัติตาม

อย่างเป็นขั้นตอนได้ทันที ตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งเข้านอน

 

1.หลีกเลี่ยงการสะสมในช่วงเช้าด้วยแชมพู
 

ขั้นตอนที่ 1 ในการดูแลสุขภาพเส้นผม นั่นคือเมื่อคุณตื่นนอนในตอนเช้า จงหลีกเลี่ยงการสระผม เพราะการสระผมบ่อยเกินไป ส่งผลให้สุขภาพเส้นผมอ่อนแอมากกว่าที่จะสะอาด ดังนั้นหากเป็น

ไปได้โปรดหลักเลี่ยง เว้นแต่แชมพูที่ใช้สระผมของคุณนั้น เป็นแชมพูประเภทสามารถสระผมได้บ่อยตามต้องการ ถ้าอย่างนี้คุณสามารถเลือกใช้แชมพูประเภทนั้นๆ มาทำการสระผมได้

 

2.แต่งผมด้วยมูทแต่งผมแทนเจล
 

ขั้นตอนที่ 2 ในการดูแลสุขภาพเส้นผม คือ ให้เช็ดผมให้แห้ง หากคุณใช้ไดรว์เป่าผมโปรดระวังในเรื่องของ ความร้อนด้วย เป่าผมให้แห้งเสียก่อน จากนั้นจึงใช้มู้ทแต่งทรงผมแบบบางๆ ตรงนี้

ระวังเรื่องการใช้เจลแต่งผม เพราะการใช้เจลแต่งผม จะทำให้ผมแข้งกระด้างมากกว่าในระยะยาว และทำให้ผมเสีย และแตกง่ายด้วย

 

3.หลีกเลี่ยงให้ผมถูกแสงแดดร้อนๆ
 

ขั้นตอนที่ 3 ตลอดทั้งวันของการดูแลสุขภาพเส้นผม โปรออย่าให้เส้นผมถูกมลพิษทางอากาศมากนัก เช่นความร้อน ไอเสียรถยนต์ หรืออื่นๆ ยิ่งถ้าคุณมีผมยาวแล้ว การดูแลสุขภาพเส้นผม ใน

ข้อนี้จะทำได้ยากขึ้นไปอีก ดังนั้นจงหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

4.ทานอาหารที่มีประโยชน์ตลอดวัน
 

ขั้นตอนที่ 4 ในการดูแลสุขภาพเส้นผม นั่นคือการทานอาหารที่มีประโยชน์ตลอดวัน อาทิ อาหารโปรตีนจากปลาทะเล ผักผลไม้ที่สดสะอาด จะช่วยเรื่องของการดูแลสุขภาพเส้นผมได้ และถ้า

คุณพอมีเงินเหลืออยู่บ้าง ผมแนะนำให้คุณลองใช้ผลิตภัณฑ์เสรอมอาหารที่เกี่ยวกับการดูแลเส้นผมโดยตรงมาลองใช้ดูครับ

 

5.สระผมทุกครั้งหลังกลับบ้าน
 

ข้อต่อมาคือ เมื่อกลับถึงบ้าน อย่าลืมสระผมทุกครั้งเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกทั้งหลาย และรวมทั้งการดูแลไม่ให้ผมมีคสวามสกปรกและสะสมของเชื้อโรค อันจะนำมาซึ่งโรคเชื้อราบนหนังศีรษะ

ด้วย

 

6.ทาน้ำมันบำรุงเส้นผมในตอนกลางคืน
 

ภายหลังจากการสระผมเสร็จ อย่าลืมบำรุงเส้นผมด้วย น้ำมันบำรุงผมต่างๆ ทาชโลมให้ทั่วเส้นผม ก่อนที่คุณจะทำกิจกรรมอื่นๆต่อไปในยามค่ำคืน

 

เป็นวิธีการ 6 ขั้นตอนในการดูแล สุขภาพเส้นผม ที่ง่ายที่สุด และผมเชื่อว่าผู้ชายทุกๆคนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างแน่นอน อย่าลืมนะครับ เรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาพเส้นผม ตั้งแต่วันนี้ดีกว่าปล่อย

ให้ปัญหาเรื้อรัง จนยากจะแก้ไข

 

ยาปลูกผม แก้ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน O LABO


6 ขั้นตอนสู่การดูแล สุขภาพเส้นผม สำหรับคุณผู้ชายยุคใหม่

     สุขภาพเส้นผมที่ดี คือ สิ่งที่ผู้ชายทุกคนปรารถนา ไม่มีใครที่ต้องการเห็นว่าเมื่อตนเองเสยผมขึ้นไปแล้ว มีแต่รังแคร่วงหล่นลงมา รวมทั้งมีเชื้อราบนหนังศีรษะเป็นต้น ดังนั้นหากคุณต้องการ

ปกป้อง และแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวกับ สุขภาพเส้นผม ของคุณแล้ว ลองปฏิบัติตาม 6 ขั้นตอนต่อไปนี้ที่กลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ปฏิบัติตาม

อย่างเป็นขั้นตอนได้ทันที ตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งเข้านอน

 

1.หลีกเลี่ยงการสะสมในช่วงเช้าด้วยแชมพู
 

ขั้นตอนที่ 1 ในการดูแลสุขภาพเส้นผม นั่นคือเมื่อคุณตื่นนอนในตอนเช้า จงหลีกเลี่ยงการสระผม เพราะการสระผมบ่อยเกินไป ส่งผลให้สุขภาพเส้นผมอ่อนแอมากกว่าที่จะสะอาด ดังนั้นหากเป็น

ไปได้โปรดหลักเลี่ยง เว้นแต่แชมพูที่ใช้สระผมของคุณนั้น เป็นแชมพูประเภทสามารถสระผมได้บ่อยตามต้องการ ถ้าอย่างนี้คุณสามารถเลือกใช้แชมพูประเภทนั้นๆ มาทำการสระผมได้

 

2.แต่งผมด้วยมูทแต่งผมแทนเจล
 

ขั้นตอนที่ 2 ในการดูแลสุขภาพเส้นผม คือ ให้เช็ดผมให้แห้ง หากคุณใช้ไดรว์เป่าผมโปรดระวังในเรื่องของ ความร้อนด้วย เป่าผมให้แห้งเสียก่อน จากนั้นจึงใช้มู้ทแต่งทรงผมแบบบางๆ ตรงนี้

ระวังเรื่องการใช้เจลแต่งผม เพราะการใช้เจลแต่งผม จะทำให้ผมแข้งกระด้างมากกว่าในระยะยาว และทำให้ผมเสีย และแตกง่ายด้วย

 

3.หลีกเลี่ยงให้ผมถูกแสงแดดร้อนๆ
 

ขั้นตอนที่ 3 ตลอดทั้งวันของการดูแลสุขภาพเส้นผม โปรออย่าให้เส้นผมถูกมลพิษทางอากาศมากนัก เช่นความร้อน ไอเสียรถยนต์ หรืออื่นๆ ยิ่งถ้าคุณมีผมยาวแล้ว การดูแลสุขภาพเส้นผม ใน

ข้อนี้จะทำได้ยากขึ้นไปอีก ดังนั้นจงหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

4.ทานอาหารที่มีประโยชน์ตลอดวัน
 

ขั้นตอนที่ 4 ในการดูแลสุขภาพเส้นผม นั่นคือการทานอาหารที่มีประโยชน์ตลอดวัน อาทิ อาหารโปรตีนจากปลาทะเล ผักผลไม้ที่สดสะอาด จะช่วยเรื่องของการดูแลสุขภาพเส้นผมได้ และถ้า

คุณพอมีเงินเหลืออยู่บ้าง ผมแนะนำให้คุณลองใช้ผลิตภัณฑ์เสรอมอาหารที่เกี่ยวกับการดูแลเส้นผมโดยตรงมาลองใช้ดูครับ

 

5.สระผมทุกครั้งหลังกลับบ้าน
 

ข้อต่อมาคือ เมื่อกลับถึงบ้าน อย่าลืมสระผมทุกครั้งเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกทั้งหลาย และรวมทั้งการดูแลไม่ให้ผมมีคสวามสกปรกและสะสมของเชื้อโรค อันจะนำมาซึ่งโรคเชื้อราบนหนังศีรษะ

ด้วย

 

6.ทาน้ำมันบำรุงเส้นผมในตอนกลางคืน
 

ภายหลังจากการสระผมเสร็จ อย่าลืมบำรุงเส้นผมด้วย น้ำมันบำรุงผมต่างๆ ทาชโลมให้ทั่วเส้นผม ก่อนที่คุณจะทำกิจกรรมอื่นๆต่อไปในยามค่ำคืน

 

เป็นวิธีการ 6 ขั้นตอนในการดูแล สุขภาพเส้นผม ที่ง่ายที่สุด และผมเชื่อว่าผู้ชายทุกๆคนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างแน่นอน อย่าลืมนะครับ เรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาพเส้นผม ตั้งแต่วันนี้ดีกว่าปล่อย

ให้ปัญหาเรื้อรัง จนยากจะแก้ไข

 

ยาปลูกผม แก้ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน O LABO