Caltrate
Caltrate + Vitamin D - อาหารเสริมเวย์ แคลเทรทผสมวิตามินดี # 120 เม็ด
อาหารเสริม เวย์ แคลเทรทผสมวิตามินดี แคลเทรต 600 ผสม วิตามิน ดี Calcium ที่มีวิตามิน D ช่วยในการดูดซึมของแคลเซี่ยมได้ดียิ่งขึ้น 99 % ของแคลเซียมอยู่ในกระดูกและฟัน 1 % อยู่ในเลือด เนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อ การเต้น ของหัวใจCaltrate + ViCaltrate + Vitamin D - อาหารเสริมเวย์ แคลเทรทผสมวิตามินดี # 120 เม็ด - อาหารเสริม Caltrate + Vitamin D อาหารเสริมแคลเทรต 600 ผสม วิตามิน ดี Calcium ที่มีวิตามิน D ช่วยในการดูดซึมของแคลเซี่ยมได้ดียิ่งขึ้น 99 ของแคลเซียมอยู่ในกระดูกและฟัน 1 อยู่ในเลือด เนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อ การเต้นของหัวใจและการแข็งตัวของเลือดปกติร่างกายจะมีการสร้างและการสลายกระดูกอยู่ตลอดเวลา แต่จะมีปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงอายุ หากร่างกายได้รับแคลเซียมจากอาหารในแต่ละวันไม่เพียงพอ แคลเซียมในเลือดต่ำผลที่ตามมาคือร่างกายจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกออกมา เพื่อให้เกิดภาวะสมดุล  การเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้ทุกวันย่อมไม่ดีแน่ เพราะกระดูกของเราก็จะบางลงทุกๆ วันและอาจนำไปสู่การเกิดโรคกระดูกพรุนได้ในอนาคต ซึ่งโรคนี้เมื่อเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นเราจึงควรป้องกันหรือชลอการเกิดโรคกระดูกพรุน   ​ อาาหรเสริม Caltreate + Vitamin D อาหารเสริม แคลเทรทผสมวิตามินดี (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) บรรจุ 60 เม็ด ราคาปกติ 800 บาท ลดเหลือ 530 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) วิธีรับประทาน : รับประทาน 1 เม็ด วันละ 1-2 ครั้ง พร้อมอาหารCaltrate + Vitamin D - อาหารเสริมเวย์ แคลเทรทผสมวิตามินดี # 120 เม็ด - อาหารเสริม Caltrate + Vitamin D อาหารเสริมแคลเทรต 600 ผสม วิตามิน ดี Calcium ที่มีวิตามิน D ช่วยในการดูดซึมของแคลเซี่ยมได้ดียิ่งขึ้น 99 ของแคลเซียมอยู่ในกระดูกและฟัน 1 อยู่ในเลือด เนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อ การเต้นของหัวใจและการแข็งตัวของเลือดปกติร่างกายจะมีการสร้างและการสลายกระดูกอยู่ตลอดเวลา แต่จะมีปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงอายุ หากร่างกายได้รับแคลเซียมจากอาหารในแต่ละวันไม่เพียงพอ แคลเซียมในเลือดต่ำผลที่ตามมาคือร่างกายจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกออกมา เพื่อให้เกิดภาวะสมดุล  การเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้ทุกวันย่อมไม่ดีแน่ เพราะกระดูกของเราก็จะบางลงทุกๆ วันและอาจนำไปสู่การเกิดโรคกระดูกพรุนได้ในอนาคต ซึ่งโรคนี้เมื่อเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นเราจึงควรป้องกันหรือชลอการเกิดโรคกระดูกพรุน   ​ อาาหรเสริม Caltreate + Vitamin D อาหารเสริม แคลเทรทผสมวิตามินดี (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) บรรจุ 60 เม็ด ราคาปกติ 800 บาท ลดเหลือ 590 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) วิธีรับประทาน : รับประทาน 1 เม็ด วันละ 1-2 ครั้ง พร้อมอาหาร
Caltrate + Vitamin D - อาหารเสริมเวย์ แคลเทรทผสมวิตามินดี # 60 เม็ด
อาหารเสริม เวย์ แคลเทรทผสมวิตามินดี แคลเทรต 600 ผสม วิตามิน ดี Calcium ที่มีวิตามิน D ช่วยในการดูดซึมของแคลเซี่ยมได้ดียิ่งขึ้น 99 % ของแคลเซียมอยู่ในกระดูกและฟัน 1 % อยู่ในเลือด เนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อ การเต้น ของหัวใจCaltrate + ViCaltrate + Vitamin D - อาหารเสริมเวย์ แคลเทรทผสมวิตามินดี # 60 เม็ด - อาหารเสริม Caltrate + Vitamin D อาหารเสริมแคลเทรต 600 ผสม วิตามิน ดี Calcium ที่มีวิตามิน D ช่วยในการดูดซึมของแคลเซี่ยมได้ดียิ่งขึ้น 99 ของแคลเซียมอยู่ในกระดูกและฟัน 1 อยู่ในเลือด เนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อ การเต้น ของหัวใจและการแข็งตัวของเลือดปกติร่างกายจะมีการสร้างและการสลายกระดูกอยู่ตลอดเวลา แต่จะมีปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงอายุ หากร่างกายได้รับแคลเซียมจากอาหารในแต่ละวันไม่เพียงพอ แคลเซียมในเลือดต่ำผลที่ตามมาคือร่างกายจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกออกมา เพื่อให้เกิดภาวะสมดุล  การเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้ทุกวันย่อมไม่ดีแน่ เพราะกระดูกของเราก็จะบางลงทุกๆ วันและอาจนำไปสู่การเกิดโรคกระดูกพรุนได้ในอนาคต ซึ่งโรคนี้เมื่อเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นเราจึงควรป้องกันหรือชลอการเกิดโรคกระดูกพรุน   ​ อาหารเสริ Caltreate + Vitamin D อาหารเสริม แคลเทรทผสมวิตามินดี (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) บรรจุ 60 เม็ด ราคาปกติ 350 บาท ลดเหลือ 300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  วิธีรับประทาน : รับประทาน 1 เม็ด วันละ 1-2 ครั้ง พร้อมอาหารCaltrate + Vitamin D - อาหารเสริมเวย์ แคลเทรทผสมวิตามินดี # 60 เม็ด - อาหารเสริม Caltrate + Vitamin D อาหารเสริมแคลเทรต 600 ผสม วิตามิน ดี Calcium ที่มีวิตามิน D ช่วยในการดูดซึมของแคลเซี่ยมได้ดียิ่งขึ้น 99 ของแคลเซียมอยู่ในกระดูกและฟัน 1 อยู่ในเลือด เนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อ การเต้น ของหัวใจและการแข็งตัวของเลือดปกติร่างกายจะมีการสร้างและการสลายกระดูกอยู่ตลอดเวลา แต่จะมีปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงอายุ หากร่างกายได้รับแคลเซียมจากอาหารในแต่ละวันไม่เพียงพอ แคลเซียมในเลือดต่ำผลที่ตามมาคือร่างกายจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกออกมา เพื่อให้เกิดภาวะสมดุล  การเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้ทุกวันย่อมไม่ดีแน่ เพราะกระดูกของเราก็จะบางลงทุกๆ วันและอาจนำไปสู่การเกิดโรคกระดูกพรุนได้ในอนาคต ซึ่งโรคนี้เมื่อเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นเราจึงควรป้องกันหรือชลอการเกิดโรคกระดูกพรุน   ​ อาหารเสริ Caltreate + Vitamin D อาหารเสริม แคลเทรทผสมวิตามินดี (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) บรรจุ 60 เม็ด ราคาปกติ 550 บาท ลดเหลือ 399 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  วิธีรับประทาน : รับประทาน 1 เม็ด วันละ 1-2 ครั้ง พร้อมอาหาร
Caltrate 600 Plus - อาหารเสริมเวย์ แคลเทรท 600 พลัส # 120 เม็ด
อาหารเสริมเวย์ แคลเทรท 600 พลัส ที่มีทั้งวิตามิน ดี และแร่ธาตุ ที่ช่วยทำให้แคลเซี่ยมดูดซึมได้ดียิ่งขึ้น 99 % ของแคลเซียมอยู่ในกระดูกและฟัน 1 % อยู่ในเลือด เนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อ การเต้นของหัวใจและการแข็งตัวของเลือดCaltrate 600 PluCaltrate 600 Plus - อาหารเสริมเวย์ แคลเทรท 600 พลัส # 120 เม็ด - อาหารเสริม Caltrate 600 Plus อาหารเสริมแคลเทรต พลัส แคลเซี่ยมที่มีทั้งวิตามิน ดี และแร่ธาตุ ที่ช่วยทำให้แคลเซี่ยมดูดซึมได้ดียิ่งขึ้น 99 ของแคลเซียมอยู่ในกระดูกและฟัน 1 อยู่ในเลือด เนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อ การเต้นของหัวใจและการแข็งตัวของเลือดปกติร่างกายจะมีการสร้างและการสลายกระดูกอยู่ตลอดเวลา แต่จะมีปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงอายุ หากร่างกายได้รับแคลเซียมจากอาหารในแต่ละวันไม่เพียงพอ แคลเซียมในเลือดต่ำผลที่ตามมาคือร่างกายจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกออกมา เพื่อให้เกิดภาวะสมดุล  การเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้ทุกวันย่อมไม่ดีแน่ เพราะกระดูกของเราก็จะบางลงทุกๆ วันและอาจนำไปสู่การเกิดโรคกระดูกพรุนได้ในอนาคต ซึ่งโรคนี้เมื่อเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นเราจึงควรป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคกระดูกพรุน ​   แคลเซียม เป็นแร่ธาตุที่พบมากในร่างกาย ส่วนใหญ่ถูกเก็บใว้ในกระดูก ฟัน และเล็บ หน้าที่หลักของแคลเซียม คือ ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของกระดูกและฟัน แคลเซียมช่วยกระบวนการต่างๆ ในร่างกายดังนี้ - ช่วยฟอสฟอรัสและแมกนีเซียม เพื่อสร้างกระดูกและฟัน - ช่วยการเต้นของหัวใจ และการหดตัวของกล้ามเนื้อ - ช่วยคลายความเครียด - ช่วยในการทำงานของฮอร์โมนต่างๆ - ป้องกันอาการนอนไม่หลับ - รักษาสุขภาพของกระดูกและฟัน แคลเซียมเหมาะสำหรับ - เด็กในระยะเจริญเติบโต - สตรีในระยะตั้งครรภ์ - สตรีในระยะให้นมบุตร - ผู้ที่มีฟันและกระดูกไม่แข็งแรง - ผู้ที่มีอารมณ์หงุดหงิดง่าย อาหารเสริม Caltreate 600 Plus อาหารเสริม แคลเทรท พลัส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) บรรจุ 120 เม็ด ราคาปกติ 794 บาท ลดเหลือ 560 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)a วิธีรับประทาน : รับประทาน 1 เม็ด วันละ 1-2 ครั้ง พร้อมอาหารCaltrate 600 Plus - อาหารเสริมเวย์ แคลเทรท 600 พลัส # 120 เม็ด - อาหารเสริม Caltrate 600 Plus อาหารเสริมแคลเทรต พลัส แคลเซี่ยมที่มีทั้งวิตามิน ดี และแร่ธาตุ ที่ช่วยทำให้แคลเซี่ยมดูดซึมได้ดียิ่งขึ้น 99 ของแคลเซียมอยู่ในกระดูกและฟัน 1 อยู่ในเลือด เนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อ การเต้นของหัวใจและการแข็งตัวของเลือดปกติร่างกายจะมีการสร้างและการสลายกระดูกอยู่ตลอดเวลา แต่จะมีปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงอายุ หากร่างกายได้รับแคลเซียมจากอาหารในแต่ละวันไม่เพียงพอ แคลเซียมในเลือดต่ำผลที่ตามมาคือร่างกายจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกออกมา เพื่อให้เกิดภาวะสมดุล  การเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้ทุกวันย่อมไม่ดีแน่ เพราะกระดูกของเราก็จะบางลงทุกๆ วันและอาจนำไปสู่การเกิดโรคกระดูกพรุนได้ในอนาคต ซึ่งโรคนี้เมื่อเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นเราจึงควรป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคกระดูกพรุน ​   แคลเซียม เป็นแร่ธาตุที่พบมากในร่างกาย ส่วนใหญ่ถูกเก็บใว้ในกระดูก ฟัน และเล็บ หน้าที่หลักของแคลเซียม คือ ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของกระดูกและฟัน แคลเซียมช่วยกระบวนการต่างๆ ในร่างกายดังนี้ - ช่วยฟอสฟอรัสและแมกนีเซียม เพื่อสร้างกระดูกและฟัน - ช่วยการเต้นของหัวใจ และการหดตัวของกล้ามเนื้อ - ช่วยคลายความเครียด - ช่วยในการทำงานของฮอร์โมนต่างๆ - ป้องกันอาการนอนไม่หลับ - รักษาสุขภาพของกระดูกและฟัน แคลเซียมเหมาะสำหรับ - เด็กในระยะเจริญเติบโต - สตรีในระยะตั้งครรภ์ - สตรีในระยะให้นมบุตร - ผู้ที่มีฟันและกระดูกไม่แข็งแรง - ผู้ที่มีอารมณ์หงุดหงิดง่าย อาหารเสริม Caltreate 600 Plus อาหารเสริม แคลเทรท พลัส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) บรรจุ 120 เม็ด ราคาปกติ 994 บาท ลดเหลือ 625 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)a วิธีรับประทาน : รับประทาน 1 เม็ด วันละ 1-2 ครั้ง พร้อมอาหาร
Caltrate 600 Plus - อาหารเสริมเวย์ แคลเทรท 600 พลัส # 60 เม็ด
อาหารเสริมเวย์ แคลเทรท 600 พลัส ที่มีทั้งวิตามิน ดี และแร่ธาตุ ที่ช่วยทำให้แคลเซี่ยมดูดซึมได้ดียิ่งขึ้น 99 % ของแคลเซียมอยู่ในกระดูกและฟัน 1 % อยู่ในเลือด เนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อ การเต้นของหัวใจและการแข็งตัวของเลือดCaltrate 600 PluCaltrate 600 Plus - อาหารเสริมเวย์ แคลเทรท 600 พลัส # 60 เม็ด - อาหารเสริม Wyeth Caltrate 600 Plus อาหารเสริมแคลเทรต พลัส แคลเซี่ยมที่มีทั้งวิตามิน ดี และแร่ธาตุ ที่ช่วยทำให้แคลเซี่ยมดูดซึมได้ดียิ่งขึ้น 99 ของแคลเซียมอยู่ในกระดูกและฟัน 1 อยู่ในเลือด เนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อ การเต้นของหัวใจและการแข็งตัวของเลือดปกติร่างกายจะมีการสร้างและการสลายกระดูกอยู่ตลอดเวลา แต่จะมีปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงอายุ หากร่างกายได้รับแคลเซียมจากอาหารในแต่ละวันไม่เพียงพอ แคลเซียมในเลือดต่ำผลที่ตามมาคือร่างกายจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกออกมา เพื่อให้เกิดภาวะสมดุล  การเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้ทุกวันย่อมไม่ดีแน่ เพราะกระดูกของเราก็จะบางลงทุกๆ วันและอาจนำไปสู่การเกิดโรคกระดูกพรุนได้ในอนาคต ซึ่งโรคนี้เมื่อเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นเราจึงควรป้องกันหรือชลอการเกิดโรคกระดูกพรุน ​ แคลเซียม เป็นแร่ธาตุที่พบมากในร่างกาย ส่วนใหญ่ถูกเก็บใว้ในกระดูก ฟัน และเล็บ หน้าที่หลักของแคลเซียม คือ ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของกระดูกและฟัน แคลเซียมช่วยกระบวนการต่างๆ ในร่างกายดังนี้ - ช่วยฟอสฟอรัสและแมกนีเซียม เพื่อสร้างกระดูกและฟัน - ช่วยการเต้นของหัวใจ และการหดตัวของกล้ามเนื้อ - ช่วยคลายความเครียด - ช่วยในการทำงานของฮอร์โมนต่างๆ - ป้องกันอาการนอนไม่หลับ - รักษาสุขภาพของกระดูกและฟัน แคลเซียมเหมาะสำหรับ - เด็กในระยะเจริญเติบโต - สตรีในระยะตั้งครรภ์ - สตรีในระยะให้นมบุตร - ผู้ที่มีฟันและกระดูกไม่แข็งแรง - ผู้ที่มีอารมณ์หงุดหงิดง่าย อาหารเสริม Wyeth Caltreate 600 Plus อาหารเสริม เวย์ แคลเทรท พลัส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) บรรจุ 60 เม็ด ราคาปกติ 400 บาท ลดเหลือ 330 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) วิธีรับประทาน : รับประทาน 1 เม็ด วันละ 1-2 ครั้ง พร้อมอาหารCaltrate 600 Plus - อาหารเสริมเวย์ แคลเทรท 600 พลัส # 60 เม็ด - อาหารเสริม Wyeth Caltrate 600 Plus อาหารเสริมแคลเทรต พลัส แคลเซี่ยมที่มีทั้งวิตามิน ดี และแร่ธาตุ ที่ช่วยทำให้แคลเซี่ยมดูดซึมได้ดียิ่งขึ้น 99 ของแคลเซียมอยู่ในกระดูกและฟัน 1 อยู่ในเลือด เนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อ การเต้นของหัวใจและการแข็งตัวของเลือดปกติร่างกายจะมีการสร้างและการสลายกระดูกอยู่ตลอดเวลา แต่จะมีปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงอายุ หากร่างกายได้รับแคลเซียมจากอาหารในแต่ละวันไม่เพียงพอ แคลเซียมในเลือดต่ำผลที่ตามมาคือร่างกายจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกออกมา เพื่อให้เกิดภาวะสมดุล  การเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้ทุกวันย่อมไม่ดีแน่ เพราะกระดูกของเราก็จะบางลงทุกๆ วันและอาจนำไปสู่การเกิดโรคกระดูกพรุนได้ในอนาคต ซึ่งโรคนี้เมื่อเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นเราจึงควรป้องกันหรือชลอการเกิดโรคกระดูกพรุน ​ แคลเซียม เป็นแร่ธาตุที่พบมากในร่างกาย ส่วนใหญ่ถูกเก็บใว้ในกระดูก ฟัน และเล็บ หน้าที่หลักของแคลเซียม คือ ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของกระดูกและฟัน แคลเซียมช่วยกระบวนการต่างๆ ในร่างกายดังนี้ - ช่วยฟอสฟอรัสและแมกนีเซียม เพื่อสร้างกระดูกและฟัน - ช่วยการเต้นของหัวใจ และการหดตัวของกล้ามเนื้อ - ช่วยคลายความเครียด - ช่วยในการทำงานของฮอร์โมนต่างๆ - ป้องกันอาการนอนไม่หลับ - รักษาสุขภาพของกระดูกและฟัน แคลเซียมเหมาะสำหรับ - เด็กในระยะเจริญเติบโต - สตรีในระยะตั้งครรภ์ - สตรีในระยะให้นมบุตร - ผู้ที่มีฟันและกระดูกไม่แข็งแรง - ผู้ที่มีอารมณ์หงุดหงิดง่าย อาหารเสริม Wyeth Caltreate 600 Plus อาหารเสริม เวย์ แคลเทรท พลัส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) บรรจุ 60 เม็ด ราคาปกติ 700 บาท ลดเหลือ 410 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) วิธีรับประทาน : รับประทาน 1 เม็ด วันละ 1-2 ครั้ง พร้อมอาหาร
แสดง 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4 รายการ (1 หน้า)