อันตรายของการ"ผ่าตัดเสริมขนาดนกเขา"
 

      เมื่อพูดถึงสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชายแล้ว สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกคงเป็นเรื่องของรูปร่าง กล้ามเนื้อ และการแต่งตัว แต่ส่วนที่อยู่ภายใต้ร่มผ้าอย่าง "ไซส์ของน้องชาย" ก็เป็นเรื่องที่หนุ่ม ๆ ให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะมันมีผลต่อความมั่นใจในตัวเองด้วย ทว่าคนที่พวกเขารู้สึกวิตกไม่ใช่แฟนสาวหรือคู่ชีวิตของพวกเขาหรอกนะ แต่จริง ๆ แล้ว กลับมีผลเมื่ออยู่กับแก๊งหนุ่ม ๆ ด้วยกันนี่แหละ ที่ทำให้ผู้ชายกังวล แล้วก็จะคิดหาทางเพิ่มขนาดของ"นกเขา" โดยวิธีการต่างๆ การผ่าตัดศัลยกรรมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ชายที่อยากเพิ่มขนาด แต่คุณรู้ไหมว่าการผ่าตัดเสริมขนาดนั้น มีอันตรายเพียงใด
นพ.ศิรชัย จินดารักษ์ ศัลยแพทย์ตกแต่ง หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวไว้ว่า  “การผ่าตัดเพิ่มขนาด แม้จะช่วยให้เพิ่มขนาดอวัยวะให้ใหญ่ขึ้นได้จริง เพราะเซลล์ร่างกายสร้างเนื้อเยื้อเข้าไปแทรกซึมในห่วงไหมละลาย แต่ก็เพิ่มขนาดได้ชั่วคราวเท่านั้น ทั้งนี้ สารที่ใช้เป็นตัวเพิ่มขนาดของอวัยวะเพศชายคือไหมละลายที่ใช้ในการผ่าตัด ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดหนึ่งที่ต้องมีการขออนุญาตหรือขึ้น ทะเบียนให้ถูกต้อง ฝากเตือนผู้ที่สนใจจะรับบริการผ่าตัดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และศึกษาผลดีผลเสียของการผ่าตัดให้ดีก่อนตัดสินใจ คนส่วนใหญ่มักคิดว่าจะได้ประโยชน์จากการผ่าตัดเพิ่มขนาด แต่เมื่อผ่าตัดแล้วอาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์อย่างที่ตั้งใจไว้ ซึ่งบางรายที่โชคร้ายอาจรุนแรงถึงขั้นไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้อวัยวะเพศไม่สามารถใช้งานได้อีกเลยก็ได้" นพ.ศิรชัย

อันตรายจากการผ่าตัด
1.) ราคาแพง
2.) สามารถทำให้ไร้สมรรถภาพทางเพศได้
3.) เจ็บปวด ทรมาน
4.) ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นจริง
5.) เสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่ออันตรายของการ"ผ่าตัดเสริมขนาดนกเขา"
 

      เมื่อพูดถึงสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชายแล้ว สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกคงเป็นเรื่องของรูปร่าง กล้ามเนื้อ และการแต่งตัว แต่ส่วนที่อยู่ภายใต้ร่มผ้าอย่าง "ไซส์ของน้องชาย" ก็เป็นเรื่องที่หนุ่ม ๆ ให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะมันมีผลต่อความมั่นใจในตัวเองด้วย ทว่าคนที่พวกเขารู้สึกวิตกไม่ใช่แฟนสาวหรือคู่ชีวิตของพวกเขาหรอกนะ แต่จริง ๆ แล้ว กลับมีผลเมื่ออยู่กับแก๊งหนุ่ม ๆ ด้วยกันนี่แหละ ที่ทำให้ผู้ชายกังวล แล้วก็จะคิดหาทางเพิ่มขนาดของ"นกเขา" โดยวิธีการต่างๆ การผ่าตัดศัลยกรรมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ชายที่อยากเพิ่มขนาด แต่คุณรู้ไหมว่าการผ่าตัดเสริมขนาดนั้น มีอันตรายเพียงใด
นพ.ศิรชัย จินดารักษ์ ศัลยแพทย์ตกแต่ง หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวไว้ว่า  “การผ่าตัดเพิ่มขนาด แม้จะช่วยให้เพิ่มขนาดอวัยวะให้ใหญ่ขึ้นได้จริง เพราะเซลล์ร่างกายสร้างเนื้อเยื้อเข้าไปแทรกซึมในห่วงไหมละลาย แต่ก็เพิ่มขนาดได้ชั่วคราวเท่านั้น ทั้งนี้ สารที่ใช้เป็นตัวเพิ่มขนาดของอวัยวะเพศชายคือไหมละลายที่ใช้ในการผ่าตัด ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดหนึ่งที่ต้องมีการขออนุญาตหรือขึ้น ทะเบียนให้ถูกต้อง ฝากเตือนผู้ที่สนใจจะรับบริการผ่าตัดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และศึกษาผลดีผลเสียของการผ่าตัดให้ดีก่อนตัดสินใจ คนส่วนใหญ่มักคิดว่าจะได้ประโยชน์จากการผ่าตัดเพิ่มขนาด แต่เมื่อผ่าตัดแล้วอาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์อย่างที่ตั้งใจไว้ ซึ่งบางรายที่โชคร้ายอาจรุนแรงถึงขั้นไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้อวัยวะเพศไม่สามารถใช้งานได้อีกเลยก็ได้" นพ.ศิรชัย

อันตรายจากการผ่าตัด
1.) ราคาแพง
2.) สามารถทำให้ไร้สมรรถภาพทางเพศได้
3.) เจ็บปวด ทรมาน
4.) ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นจริง
5.) เสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อ