ผงบุก คือ อะไร
 

 

หัวบุกหรือคอนยัค เป็นพืชล้มลุกคล้ายพืชตระกูลมัน  มีสารสำคัญที่เรียกว่า “กลูโคแมนแนน” ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นน้ำตาล “กลูโคส” และ “แมนโนส” เมื่อสกัดแยกออก

 

มาจะได้เป็น “ผงแห้ง” หากนำผงแห้งที่ว่านี้ไปละลายน้ำจะได้ “วุ้นใยอาหารธรรมชาติ” หรือที่รู้จักกันในนาม “วุ้น บุก” ซึ่งสามารถพองตัวและดูดน้ำได้มากถึง 200 เท่าที่

 

อุณหภูมิปกติและเพราะวุ้นบุกให้พลังงานต่ำ หรือไม่ให้พลังงานหากเป็นสารสกัดที่บริสุทธิ์ จึงเหมาะสำหรับเป็นอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยบางประเภทวุ้นบุกยังมีคุณสมบัติ

 

ที่คงทนต่อ น้ำย่อยในกระเพาะ จึง เหมาะสำหรับผู้เริ่มมีอาการของโรคกระเพาะ ซึ่งมักจะเกิดปัญหาเมื่อรับประทานอาหารผิดเวลา อีกทั้งหากรับประทานวุ้นบุกก่อนเวลา

 

อาหารปกติประมาณครึ่งชั่วโมง การพองตัวของมันจะช่วยให้การรับประทานอาหารได้น้อยลง แต่อิ่มได้นาน ขึ้น จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นอาหารสำหรับ ลดความอ้วนนอก

 

จากนี้ วุ้นบุกยังช่วยดูดซับไขมันและ น้ำตาลส่วนเกินจากอาหาร ควบคู่ไปกับเคลือบผนังกระเพาะหรือลำไส้ ลดการดูดซับไขมันและน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด จึงเหมาะ

 

สำหรับผู้ป่วยโรคความดันสูง เบาหวาน น้ำตาลและไขมันในเลือดสูง เมื่อรับประทานพร้อมดื่มน้ำตาม 1-2 แก้ว ยังช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น เพราะเมือกวุ้นจะเข้าไปห่อ

 

หุ้มกากอาหาร ทำให้เกิดการขับถ่ายของเสีย หรือสารพิษที่ตกค้างในระบบทางเดินอาหารออกจากร่างกายได้ดีขึ้น

 

 

 

 

ประโยชน์ของผงบุก
 

1.) ใช้ปรุงอาหารสำหรับผู้เป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน
 

2.) ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น
 

3.) ลดการดูดซับไขมันและน้ำตาลเข้าสูกระแสเลือด
 

4.) ช่วยในการขับของเสีย และสารพิษออกจากร่างกาย
 

5.) ช่วยเร่งการเผาผลาญ
 

6.) ช่วยในการควบคุมน้ำหนัก
 

 

Related News

สินค้าที่เกี่ยวข้อง