Read 5996 times | 

อาหารเสริมมีโทษอย่างไร
 


 

เมื่อ คุณผู้ชายมีอายุ 30 ปีขึ้นไป ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะเริ่มลดต่ำลงตามธรรมชาติ ทำให้สมองตื้อ เดินตัวตรงไม่ค่อยได้ และหมดไฟเอาดื้อ ๆ เพราะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนั้นช่วยให้กระปรี้กระเปร่า ผ่อนคลาย และช่วยบำรุงสมองด้วย แต่ถึงแม้ว่าคุณผู้ชายหลายคนจะอยู่ในวัยที่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเริ่มลดต่ำลง แล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเพิ่มฮอร์โมนนี้ไม่ได้แต่อย่างใด เพราะเราสามารถเพิ่มได้ด้วยการทานอาหาร ฮอร์โมนเตียรอยด์ จาก androgen กลุ่มและพบว่าในนมสัตว์เลื้อยคลาน นก และอื่น ๆ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง . ใน สัตว์เลี้ยงลูกด้วย ฮอร์โมนเพศชายจะหลั่งส่วนใหญ่ใน อัณฑะ ของ เพศชาย  แม้ว่าปริมาณน้อยจะหลั่งยัง ต่อมหมวกไต . มันเป็นหลัก ชาย เพศ ฮอร์โมน และ anabolic เตียรอยด์ .ใน ผู้ชายฮอร์โมนเพศชายจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาของเนื้อเยื่อสืบพันธุ์เพศชาย เช่น อัณฑะ และ ต่อมลูกหมาก รวมทั้งการส่งเสริมลักษณะทางเพศทุติยภูมิเช่นเพิ่มขึ้น ของกล้ามเนื้อ , กระดูก มวลและการเจริญเติบโตของ ร่างกายผม .นอกจากนี้ฮอร์โมนเพศชาย เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสุขภาพและความเป็นอยู่  เช่นเดียวกับการป้องกัน โรคกระดูกพรุน โดยเฉลี่ยในผู้ใหญ่

โทษของอาหารเสริม
1.) ทำให้ไตทำงานหนัก
2.) ถ้าทานมากไปร่างกายจะรู้สึกไม่สดชื่น อ่อนเพลีย
3.) มีผลต่อความจำ
4.) เป็นพิษต่อตับ
5.) ร่างกายได้รับ
สารสะสม