ประโยชน์ของเลซิติน

 


เลซิติน  เป็นส่วนประกอบของเยื่อบุเซลล์ทั้งในพืชและในสัตว์ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญ ของเซล์ทั่วไปรวมทั้งเซลล์ประสาทในไขสันหลังและสมอง เลซิตินมีประโยชน์ ในการช่วยบำรุงสมอง ช่วยสื่อประสาท ช่วยเพิ่มความจำให้สมอง ช่วยการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาท   ชะลอความแก่    และมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวในการทำละลายระหว่าง  น้ำกับ  ไขมันอย่างคลอเรสเตอรอลได้ง่าย และยังช่วยละลายนิ่วในถุงน้ำดีที่เกิดจากการจับตัวของคลอเรสเตอรอล และยังทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นมีน้ำมีนวล ทำให้ผิวหนังดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันไปใช้ในร่างกายได้ดีขึ้น เลซิตินสามารถแก้ไขปัญหาความผิดปกติภายในสมองได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ความจำดีขึ้น ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ บำรุงร่างกาย  นอกเหนือจากนี้ โคลีนในเลซิตินยังช่วยควบคุมปริมาณฮอร์โมนวาโซเพรสซิน (vasopressin) หรือแอนติไดยูเรติก ฮอร์โมน (antidiuretic hormone) ที่ช่วยขับปัสสาวะ ควบคุมความดันโลหิต และความเข้มข้นของสารต่างๆ ในกระแสเลือดได้อีกด้วย

ประโยชน์ของเลซิติน

1.) บำรุงสมองและป้องกันภาวะความผิดปกติของระบบประสาท
2.) ลดการเกิดนิ่วในถุงน้ำดี และเสริมสร้างการทำงานของตับ
3.) ลดภาวะไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดสูง
4.) ช่วยลดอาการของโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ
5.) มีการเรียนรู้ดีขึ้น เกิดการสร้างความทรงจำ
6.) ช่วยควบคุมปริมาณฮอร์โมนที่ช่วยขับปัสสาวะ
7.) ควบคุมความดันโลหิต และความเข้มข้นของสารต่างๆ ในกระแสเลือด
8.) ช่วยเพิ่มกลไกการสร้างน้ำดีจากโคเลสเตอรอล

Related News

สินค้าที่เกี่ยวข้อง